Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Κοινωνικά προβλήματα σχετίζονται με τον κύκλο ζωής

Οι κοινωνιολόγοι Freeman και Jones,τονίζουν ότι υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχουν ως αιτία την ηλικία του ατόμου μέσα στον κύκλο της ζωής.Η ηλικία είναι ένα σημαντικό σημείο αναφοράς σχετικά με τους ρόλους,τις προσδοκίες και τις υποχρεώσεις του ατόμου προς την κοινωνία.
Οι συγγραφείς χωρίζουν τον κύκλο της ζωής σε επτά στάδια.Κατά την άποψή τους,η συχνότητα και η έκταση κάποιων κοινωνικών προβλημάτων στην κοινότητα συνδέεται άμεσα με την ηλικία του ατόμου.Συνεπώς μπορούμε με βάση τη θέση του στον κύκλο της ζωής να κατατάξουμε διάφορα κοινωνικά προβλήματα και παράλληλα να οργανώσουμε στρατηγικές και προγράμματα για την αντιμετώπισή τους.Οι διάφοροι θεσμοί οικογένεια-σχολείο,καθώς επίσης και οι κοινωνικές υπηρεσίες αποβλέπουν στην κτάλληλη παρέμβαση ώστε να βοηθούνται τα άτομα στην ομαλή λειτουργία τους ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται στον κύκλο της ζωής.
Η ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων με βάση τον κύκλο της ζωής είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για στελέχη επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας,αφού πολλές από τις κοινωνικές υπηρεσίες είναι οργανωμένες με κεντρικό άξονα την ηλικία(π.χ. παιδικοί σταθμοί,Κ.Α.Π.Η.)
Τα στάδια αυτά είναι:βρεφική,νηπιακή ηλικία(0-5),παιδική και προεφηβεία (6-12),εφηβεία(13-17),νέοι ενήλικες(18-22),γάμος και γονϊκοί ρόλοι(23-45),μέση ηλικία(46-64) και τρίτη ηλικία(65 και πάνω)
Η διάκριση του κύκλου ζωής του ανθρώπου σε 7 στάδια από τους κοινωνιολόγους,σχεδόν ταυτίζεται με τη διαίρεση του κύκλου ζωής του ανθρώπου σε 8 στάδια αναπτύξεως από τον ψυχολόγο Eric Erikson (1982),ο οποίος υποστηρίζει ότι σε κάθε στάδιο ο άνθρωπος έχει ένα βασικό έργο να ολοκληρώσει.Το έργο αυτό συνδέεται με την ψυχολογική του εξέλιξη και τη συναισθηματική του ωριμότητα.Για πολλούς όμως ατομικούς,οικογενειακούς,κοινωνικούς και περιβαντολογικούς λόγους τα άτομα μπορεί να μην ολοκληρώσουν το έργο που σχετίζεται με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται,οπότε η διαδικασία της εξέλιξης της προσωπικότητάς του ανακόπτεται,με επιπτώσεις πολλές φορές σοβαρές για τους ίδιους και το περιβάλλον τους.όταν συμβαίνει αυτό δημιουργούνται προβλήματα και καταστάσεις οι οποίες καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση φιαφόρων κοινωνικών υπηρεσιών.(Π.Σταθόπουλος,Κοινωνική Πρόνοια,1996)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου