Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Επάγγελμα Κοινωνικός Λειτουργός

 Με τον όρο λειτούργημα προσδιορίζονται ορισμένα επαγγέλματα χαρακτηριστικά των οποίων είναι η κοινωνική χρησιμότητα και η "πρόσωπο με πρόσωπο" επικοινωνία του επαγγελματία με τα άτομα στα οποία απευθύνεται.Ως λειτουργήματα χαρακτηρίζονται τα επαγγέλματα του ιερέα,του ιατρού,του δασκάλου,του κοινωνικού λειτουργού (Θεανώ Καλλινικάκη,Κοινωνική Εργασία,1998)
Οι κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνται με τη φύση, την αιτιολογία και την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά αποκλεισμένες ή καταπιεζόμενες ομάδες του πληθυσμού, ανεξάρτητα από την/ις κοινότητα/ες που ανήκουν. Ενδιαφέρονται για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών αποβλέποντας στην κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη.
 Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν εξατομικευμένη συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες, οργανισμούς/επιτροπές και κοινότητες. Ενώ βασιζόμενοι σε ενδείξεις (χρησιμοποιώντας την κοινωνική έρευνα αλλά και την εμπειρία τους από την πρακτική τους) συμβάλλουν στην ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής και στη βελτίωση των κοινωνικών παρεμβάσεων τους.
Επίσης, ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης τους παρέχουν υπηρεσίες ενημερωτικού ,διαγνωστικού,  θεραπευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα.
 Η θεωρητική εκπαίδευση, των Κ.Λ., τόσο στη Ελλάδα όσο και διεθνώς , σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνει γνώσεις για την βιο-ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη και κοινωνική λειτουργικότητα του ανθρώπου σε διάφορα κοινωνικά συστήματα (οικογένειες, ομάδες, οργανισμούς, κοινότητες και θεσμούς), ανάλυση κοινωνικής πολιτικής, ανάπτυξη προσεγγίσεων και δεξιοτήτων παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων καθώς και γνώσεις μεθόδων έρευνας και αξιολόγησης τω εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας.(wikipedia)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου