Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Στόχοι Κοινωνικής Εργασίας

Οι κοινωνικοί λειτουργοί ενδιαφέρονται για τη σχέση ανάμεσα στα "προσωπικά προβλήματα" και τα δημόσια ζητήματα.Ασχολούνται με τις γενικές συνέπειες των προσωπικών προβλημάτων και τις επιπτώσεις των πιο γενικών θεμάτων πάνω στα άτομα.
Στόχοι της κοινωνικής εργασίας είναι:
α)Να εκτιμήσει/διαγνώσει την κατάσταση και το παρουσιαζόμενο πρόβλημα
β)Να εντοπίσει τα δυνατά σημεία και τους πόρους των ατόμων,ομάδων,οικογενειών και κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζεται.
γ)Να βοηθήσει τους εξυπηρετούμενους να χρησιμοποιήσουν και αναπτύξουν περαιτέρω τις δικές τους ικανότητες επίλυσης των προβλημάτων (π.χ να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για τη φροντίδα των παιδιών με στόχο τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων)
δ)Να δημιουργήσει νέους συνδέσμους ανάμεσα στα άτομα και τα συστήματα παροχής υπηρεσιών (π.χ να βοηθήσει κάποιον που απέκτησε πρόσφατα μια αναπηρία να νιώσει άνετα σε μια κοινωνική λέσχη της περιοχής,συστήνοντάς τον με τον κατάλληλο τρόπο και προσπαθώντας να διασφαλίσει οτι θα γίνει ευπρόσδεκτος και δεν θα απορριφθεί λόγω της αναπηρίας του)
ε)Να προωθήσει ή να τροποποιήσει τις σχέσεις των ατόμων με τα συστήματα παροχής υπηρεσιών (π.χ. να βοηθήσει κάποιον που κάνει αίτηση για ένα επίδομα,να παρουσιάσει την περίπτωσή του,έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας).
στ)Να βελτιώσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα άτομα και τα συστήματα παροχής υποστήριξης (όπως οικογένειες).
ζ)Να συμβάλει στην ανάπτυξη και την αλλαγή της κοινωνικής πολιτικής.
η)Να προσφέρει πρακτική βοήθεια.
θ)Να λειτουργήσει ως φορέας κοινωνικού ελέγχου. (Αγάπη Κανδυλάκη,Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία-δεξιότητες και τεχνικές,2008)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου