Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία

Ο όρος συμβουλευτική αναφέρεται σε μια διαδικασία διαπροσωπικής επικοινωνίας μεταξύ τουλάχιστον δυο προσώπων,με αντικείμενο τν επίλυση προσωπικών ή και κοινωνικών ζητημάτων ή δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο συμβουλευόμενος ή την παροχή βοήθειας για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου του.
Η ταυτόχρονη εστίαση της κοινωνικής εργασίας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες,όπως οι συνθήκες ζωής της οικογένειας,οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,ο κοινωνικός αποκλεισμός και η κοινωνική απομόνωση αναδεικνύει και αξιοποιεί πλευρές της συμβουλευτικής παρέμβασης,οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμβουλευόμενων και την εξεύρεση και αξιοποίηση πόρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών,παρά με την ίδια "ψυχοθεραπευτική παρέμβαση".Η συμβουλευτική παραπέμπει κυρίως σε παρεμβάσεις που εστιάζουν στο "εδώ και τώρα".
 Ο όρος συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία δεν σημαίνει παροχή συμβουλών αλλά παραπέμπει στην αρχαιοελληνική έννοια του "συν-βουλεύομαι","σκέφτομαι μαζί με κάποιον σε μια σχέση ισοτιμίας".Στοχεύει στη διευκόλυνση για την αναζήτηση λύσης και όχι στην παροχή συμβουλών και στην πιεστικά κατευθυντική παρέμβαση.(Αγάπη Κανδυλάκη,Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία-δεξιότητες και τεχνικές,2008)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου