Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Διαμεθοδική Κοινωνική Εργασία

Ο όρος διαμεθοδική κοινωνική εργασία υοθετείται για να τονιστεί η αναγκαιότητα μιας προσεγγισης που συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους παρέμβασης,δηλαδή την κοινωνική εργασία με άτομα,με οικογένειες,με ομάδες,με την κοινότητα και τις τοπικές κοινωνίες,ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Αρχικά οι μέθοδοι παρέμβασης που χρησιμοποιούσε η κοινωνική εργασία βασίζονταν στο ιατρικό μοντέλο διάγνωσης και θεραπείας.Αργότερα με την εξέλιξη της επιστήμης αναπτύχθηκαν τρεις παραδοσιακές μέθοδοι:η κοινωνική εργασία με άτομα (ΚΕΑ),η κοινωνική εργασία με ομάδες (ΚΕΟ) και η κοινωνική εργασία με κοινότητα (ΚΕΚ).(Αγάπη Κανδυλάκη,Η συμβουλευτική στην κοινωνική εργασία-δεξιότητες και τεχνικές,2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου