Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Διαφορές μεταξύ Συμβουλευτικής συνέντευξης και συζήτησης

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής διαδικασίας,η συνέντευξη είναι βασική μέθοδος διαγνωστικής εκτίμησης και παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας και αποτελεί μέσω και εργαλείο πρακτικής
Η συνέντευξη με το συμβουλευόμενο που είναι εξορισμόυ μια μορφή λεκτικής επικοινωνίας,είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού.
Η Συμβουλευτική διαδικασία ακολουθεί τεχνικές διαλόγου που με μια πρώτη ματιά θα έμοιαζαν με συζήτηση,ωστόσο δεν είναι έτσι καθώς οι παρεμβάσεις του κοινωνικού λειτουργού δεν είναι τυχαίες και έχου συγκεκριμένο στόχο.
Παρακάτω συνοψίζονται διαφορές μεταξύ συμβουλευτικής συνέντευξης και ελεύθερης συζήτησης

Συμβουλευτική συνέντευξη 
 • συγκεκριμένος στόχος
 • εστίαση σε ένα ή περισσότερα θάματα
 • στοχεύει στη αλλαγή στάση και απόψεων γνωσιακού πεδίου,χρησιμοποιώντας τη μαιευτική μέθοδο
 • η ενσυναίσθηση είναι βασική προϋπόθεση για τη διαδικασία της συνέντευξης
 • γίνεται σε κλειστό χώρο,όπου προστατεύεται το απόρρητο
 • ρόλοι προδιαγεγραμμένοι(εξουσία συμβούλου)
 • αποφυγή αναφοράς από τον σύμβουλο/κοινωνικό λειτουργό σε προσωπικές εμπειρίες ή απόψεις
 • διασφάλιση του απορρήτου
 • παρακολουθείτε από τρίτους μόνο για εκπαιδευτικού ή εποπτείας λόγους
 • διάρκεια καθορισμένη και περιορισμένη
 • θεραπευτική σημασία της σιωπής
 • η συνέντευξη θα πρέπει να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για την έκφραση των συναισθημάτων από τον συμβουλευόμενο
 • η σύμβουλος/κοινωνικός λειτουργός χρησιμοποιεί την ενεργητική ακρόαση* και την ανατροφοδότηση**,για να βεβαιωθεί οτι έχει ακούσει σωστά αυτά που λέει ο συμβουλευόμενος
 • κλείσιμο με συμπεράσματα-πόρισμα  
*παρακολούθηση,σύνθεση και ανάλυση από πλευράς κοινωνικού λειτουργού των λεγόμενων του συμβουλευόμενου.Δηλαδή του τρόπου με τον οποίο τα λέει και τί τον ώθησε να τα πει
**τεχνική που έχει ως σκοπό να επιβεβαιώσει τι γνωρίζουν ή τι αισθάνονται οι άλλοι άνθρωπη για τη συμπεριφορά και τη στάση μας

Συζήτηση/κουβέντα                                  
 • μη συγκεκριμένος στόχος
 • ελεύθερο θέμα
 • καταβάλλεται προσπάθεια για να πείσει κανείς τους άλλους
 • αντιπαράθεση απόψεων,χωρίς να υπάρχει απαραίτητα συναισθηματική κατανόηση.Ενδέχεται οι δυο συνομιλητές να ταυτίζονται συναισθηματικά
 • δεν υπάρχει ορισμένος και ανοιχτός χώρος
 • ισοτιμία στη συμμετοχή
 • η ανταλλαγή εμπειριών είναι συχνή
 • η συζήτηση συνήθως δεν είναι απόρρητη
 • παρακολουθείται συχνά από τρίτους
 • μη καθορισμένη διάρκεια
 • μικρότερη αξία της σιωπής
 • συνήθως προσπαθεί κανείς να κρύψει τα συναισθήματά του 
 • ο συνομιλητής βιάζεται να απαντήσει και ακούει μόνο τα μισά από όσα λέει ο συνομιλητής εου
 • το θέμα ή τα θέματα παραμένουν ανοιχτα 
Αποσπάσματα από το βιβλίο "Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Δεξιότητες και Τεχνικές" της Αγάπης Κανδυλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου