Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Αναγκαιότητα: Συσσωρευμένα προβλήμaτα
(κοινωνικοοικονομικά, συναισθηματικά, παραβατικότητα, βια, κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φτώχεια, κρίση θεσμού της οικογένειας και άλλων αξιών, απρόσωπες σχέσεις μέσα και έξω από το σχολείο, έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και οικογένειας, απομόνωση-αποξένωση παιδιού, έλλειψη κοινωνικοποίησης, αποστασιοποίηση από σχολικές δραστηριότητες, έλλειψη δημιουργικότητας και φαντασίας)

Ρόλος Κοινωνικού Λειτουργού
Να χρησιμοποιήσει τις διαπροσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες και τη θεωρητική του/της κατάρτιση με σκοπό την ενδυνάμωση των προσωπικών και κοινωνικών λειτουργιών των παιδιών, μέσα στο σχολείο αλλά και την οικογένεια

Στόχοι του Κοινωνικού Λειτουργού
·         Να οικοδομήσει σχέσεις που η ουσία θα είναι ο σεβασμός παιδιών, οικογένειας και δασκάλων και η κατανόηση των προβλημάτων τους.
·         Να δημιουργήσει δίαυλους επικοινωνίας μεταξύ Κ.Λ, παιδιών, οικογένειας και εκπαιδευτικών.
·         Να συνεργαστεί με τους δασκάλους για την παραπομπή περιπτώσεων και εντοπισμό περιοχών που οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα των παιδιών.
·         Να αξιολογήσει την κάθε περίπτωση χρησιμοποιώντας τη θεωρία, την παρατήρηση, την ερώτηση ,τη συνέντευξη.
·         Να συνεργαστεί με την οικογένεια για την αντιμετώπιση όποιων δυσκολιών, κάνοντας επισκέψεις στο σπίτι, παίρνoντας ιστορικό, παρατηρώντας το παιδί μέσα στην οικογένεια.
·         Να έρθει σε επαφή με τα παιδιά και να συνεργαστεί σε προσωπικό επίπεδο ή μέσα στην ομάδα μαζί τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και με τρόπο κατάλληλο προς αυτά.
·         Να συνεργαστεί με το σύλλογο γονέων με σκοπό την ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα σχετικά με τα παιδιά και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος (πχ προσκλήσεις ειδικών) αλλά και την ανταλλαγή εμπειριών, δημιουργώντας ομάδες γονέων με κοινά ενδιαφέροντα/προβλήματα (Σχολές Γονέων)
·         Να συντονίσει την επαφή των παιδιών με κοινωνικούς φορείς και την ευρύτερη κοινότητα με σκοπό την κοινωνική αφύπνιση και ενημέρωση.
·         Να σχηματιστούν ομάδες δημιουργικής απασχόλησης με σκοπό την ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας και κοινωνικής ένταξης και τη μελέτη δυναμικών.

Σχέσεις Κοινωνικού Λειτουργού, Σχολείου και Εκπαιδευτικών
·        Σεβασμός στο εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων και προσπάθεια ανεύρεσης κοινής λύσης σε πρακτικά ζητήματα όπως ώρες παρατήρησης, χώρος-χρόνος συνεργασίας με τα παιδιά κλπ.
·        Ευαισθητοποίηση στις ιδιαιτερότητες του σχολείου και την ιεραρχική δομή πχ φασαρία, παιδιά που τρέχουν, ο τρόπος που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, ο ρόλος του διευθυντή κλπ.
·        Ειλικρινής περιγραφή των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων του Κ.Λ. Αποδοχή της άποψης ότι ο Κ.Λ μπορεί να υποστηρίξει και να βοηθήσει τη λύση των προβλημάτων αλλά ΟΧΙ να λύσει τα προβλήματα από μόνος του.

                                                                       Βασιλική Σωτηράκη
Κοινωνική Λειτουργός-Συντονίστρια/εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων
                                Μέλος Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου