Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Καταπληξία (shock):Πρώτες Βοήθειες

Ανησυχία,νευρικότητα,αδύνατος,ταχύς σφυγμός,εφίδρωση,ωχρότητα,ακανόνιστη αναπνοή,δίψα,ναυτία,διασταλμένες κόρες ματιών,βαθμιαία πτώση πίεσης,πιθανή απώλεια συνείδησης.
Πρώτες Βοήθειες
  • Διατηρήστε ανοιχτούς αεραγωγούς
  • Θέστε υπό έλεγχο τις αιμφανείς αιτίες όπως ανοιχτές αομορραγίες
  • Ξαπλώστε τον πάσχοντα και ανυψώστε τα πόδια του
  • Χαλαρώστε τα σφικτά ρούχα
  • Τυλίξτε τον πάσχοντα με μια κουβέρτα
  • Ελέξτε σφυγμό και αναπνοή
  • Φροντίστε για την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου